Túi zipper giấy kraft có cửa sổ 3
Túi zipper giấy kraft có cửa sổ

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Mẫu túi Zipper gồm các size:

12x18, 15x22, 18x26, 22x30  [ĐVT: cm]

 
Túi Zipper 2 mặt bạc đáy đứng
Túi Zipper 2 mặt bạc đáy đứng

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Mẫu túi Zipper gồm các size:

12x18, 15x22, 18x26, 22x30  [ĐVT: cm]

 
Túi zipper giấy kraft đáy đứng
Túi zipper giấy kraft đáy đứng

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Mẫu túi Zipper gồm các size:

12x18, 15x22, 18x26, 22x30  [ĐVT: cm]

 
Túi Zipper 2 mặt trong đáy đứng
Túi Zipper 2 mặt trong đáy đứng

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Mẫu túi Zipper gồm các size:

12x18, 15x22, 18x26, 22x30  [ĐVT: cm]

 
tui zip loai nho 100gr
Túi zip loại nhỏ 100gr

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Kích thước 12x18 (cm)

Gồm các loại túi 2 mặt bạc, 1 mặt bạc 1 mặt trong, túi zipper giấy, túi zipper giấy cửa sổ

Túi zipper 300gr
Túi zipper 300gr

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Kích thước 15x22 (cm)

Gồm các loại: 2 mặt bạc, 1 mặt bạc 1 mặt trong, túi zipper giấy kraf, túi zipper giấy kraf có cửa sổ

Túi zip bạc đáy đứng
Túi zipper bạc đáy đứng

HOTLINE/Zalo/Viber: 0906 686 995 / 0909 589 712

Mua hàng tại Facebook:

Facebook.com/thuytinhmiso

Nhắn tin qua Messenger: chat FB

Mẫu túi Zipper gồm các size:

12x18, 15x22, 18x26, 22x30  [ĐVT: cm]