Showing 1–24 of 25 results

Thủy tinh Miso chuyên cung cấp các dòng chai lọ đựng tinh dầu; dung tích từ 5-100ml. Gồm các màu sắc và loại nắp khác nhau

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai đựng tinh dầu treo xe ô tô

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu bóp quai

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu vuông

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu 50ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu 30ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu 20ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu 15ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu 10ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu 5ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu bóp giọt 5cc

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu bóp giọt

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu xanh dương

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu xanh lá

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai tinh dầu trắng

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai 50ml nút bần, nút nhựa

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai xịt phun sương 10ml-100ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai nhỏ giọt 10ml – 100ml

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai đựng tinh dầu

Chai lọ đựng tinh dầu

Chai đựng dầu dừa 500ml