Quy định và hình thức thanh toán

Khi khách hàng đặt hàng và mua hàng, thuytinhmiso.com có các hình thức thanh toán như sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt tại điểm giao hàng

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị đơn hàng sau khi đã kiểm tra đầy đủ số lượng hàng hóa đã mua và nhận hóa đơn thanh toán. Khách hàng thanh toán đúng với số tiền đã ghi trên hóa đơn. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi để được thông tin cụ thể hơn.

2. Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng

Khách hàng thanh toán trực tiếp tại cửa hàng khi khách hàng đến cửa hàng để mua hàng

3. Thanh toán bằng chuyển khoản

Khách hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản khi không có như cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc đối với khách hàng tỉnh không có khả hăng đến trực tiếp cửa hàng để mua hàng. Sau khi nhận được thanh toán từ khách hàng, chúng tôi sẽ gởi hàng đến địa chỉ khách hàng yêu cầu từ 1 đến 3 ngày làm việc

6 thoughts on “Quy định và hình thức thanh toán

  1. Pingback: Chính sách và qui định chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *